(0) محصول:
 x 

سبد خرید شما خالی می باشد !

 

ماســک حجــم دهنــده گلینت Glynt VOLUME ENERGY MASK
ویتامینه استحکام بخش موهای نازک
حجـم دهندگـی مناسـب، بـدون احسـاس سـنگینی یـا افتادگـی موهـاکـه بـه طـور آنـی، ۳۰ %حجـم مـو را افزایـش مـی دهـد.
معضــل موهــای چــرب در اســتفاده از ماســکها، ایجــاد احســاس چسـبندگی، سـنگینی و چربـی اضافـه اسـت و ایـن ماسـک اسـتثنایی بـا قـوام سـبک، در حمـام ماننـد یـک نرم کننـده عمـل کـرده و پـس ازخشــک شــدن موهــا، آن را چــرب و ســنگین نمیکنــد.

روش مصـرف:
بعـد از شستشـوی مـو، مقـداری از ماسـک را روی مـوی خیـس، بـه خصــوص در امتــداد ســاقه و نــوک مــو پخــش کــرده و ماســاژ دهیــد.بعـد از ۵ تـا ۱۰ دقیقـه، کامـلا آبکشـی نماییـد.
* هفتــه ای یــک بار استـفاده شـود.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
Free shipping

تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سریع
 
Money

7 روز ضمانت بازگشت

در صورت عدم رضایت شما
 
Phone

تضمین بهترین قیمت

بهترین ها رو از ما بخواهید
 
Phone

ضمانت اصل بودن کالا

محصولات ارجینال و اصل
 

راهنمای خرید از میکاپ 110

نماد

خدمات مشتریان