رنگ موی گلینت

رنگ موی گلینت glynt

نظرات کاربران |

دسترسی: محصول در انبار موجود نیست!

شماره رنگهایی که فقط معرف اعداد هستند در گروهGlynt Shadows قرار دارند.
شماره رنگهایی که در کنار اعداد، دارای علامت + میباشند در گروه + Glynt Shadows قرار می گیرند

رنگ موی گلینت
نمونه های رنگ به کار برده شده در کاتالوگ رنگ گلینت، دارای قابلیت های جابجایی هستند و به شما این امکان را می دهد تا نمونه را با نتیجه رنگ، مقایسه کنید.

شماره رنگهایی که فقط معرف اعداد هستند در گروهGlynt Shadows قرار دارند.
شماره رنگهایی که در کنار اعداد، دارای علامت + میباشند در گروه + Glynt Shadows قرار می گیرند.
نمونه هایی که معرفه هر دو گروه را دارا هستند،نشانگر وجود رنگ مورد نظر در هر دو گروهGlynt Shadows و + Glynt Shadows می باشند.

زیر بعضی از نمونه های رنگ موجود در کاتالوگ، فرمولی وجود دارد که روش دستیابی به رنگ مورد نظر را امکان
پذیر می سازد. این بدان معناست که رنگ مورد نظر یک رنگ ترکیبی می باشد.
مثال:
رنگ ۶٫۷۸ / + ۶٫۷۸ از ترکیب زیر بدست می آید:
۱ قسمت واریاسیون ۰٫۸ و ۱۰ قسمت رنگ ۶٫۷ /+

عدد قبل از ممیز نشان دهنده پایه و عدد بعد از ممیز، نشان دهنده تون رنگ می باشد:
رنگهای پایه:

– ۱ مشکی
– ۳ قهوه ای تیره
– ۴ قهوه ای متوسط
– ۵ قهوه ای روش ن
– ۶ بلوند تیر ه
– ۷ بلوند متوسط
– ۸ بلوند روشن
– ۹ بلوند
۱۰- بلوند پلاتینه
۱۱- روشن کننده ها

تون رنگ:

– ۰ طبیعی
– ۱ دودی
– ۳ طلایی
– ۴ مسی
– ۵ قرمز ماهاگونی
– ۶ بنفش
– ۷ قهوه ای
– ۸ صدفی مرواریدی

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.