(0) محصول:
 x 

سبد خرید شما خالی می باشد !

ACTIVE GINKGO ENERGETICUM

تونیک تحریک کننده رشد مو گلینت ACTIVE GINKGO ENERGETICUM

نظرات کاربران |

دسترسی: محصول در انبار موجود نیست!

تونیک تقویت کننده پوست کف سر سرم ضدریزش
تأمیـن مـواد مغـذی بـرای ریشـه مـو را بـه وسـیلۀ تقویـت گردش خـون مویرگــی فراهــم میســازد، رشــد مــو تحریــک شــده و از ریــزش مــوجلوگیــری میشــود.

تونیک تحریک کننده رشد مو گلینت ACTIVE GINKGO ENERGETICUM
تونیک تقویت کننده پوست کف سر سرم ضدریزش
تأمیـن مـواد مغـذی بـرای ریشـه مـو را بـه وسـیلۀ تقویـت گردش خـون مویرگــی فراهــم میســازد، رشــد مــو تحریــک شــده و از ریــزش مــوجلوگیــری میشــود.ایـن محصـول همچنیـن از حساسـیت پوست سـر، تولیـد بیـش از حـدغـدد چربـی، شـوره یـا خـارش پوست سـر جلوگیـری میکنـد. ویتامیـنE از مـو حفاظـت کـرده و پانتنـول بـه مـو بـه صـورت محسوسـی حجـم میبخشـد.
ایــن محصــول همچنیــن درمــان نگهدارنــده شــوره های چــرب نیــزمحسـوب میشـود. عـلاوه بـر ایـن بـرای درمـان ریزش هـای هورمونـی یـا پـس از بـارداری یـا در خلـال یائسـگی نیـز موثـر اسـت.

روش مصرف:
بعـد از شستشـوی مـو یـک حجـم کامـل از قطـره چـکان را روی کـف ســر ریختــه و ماســاژ دهیــد. نیــاز بــه آبکشــی نــدارد. جریــان خــون پوســت ســر، فــوراتحریــک میشــود.
* ۱-۳ بــار در هفتــه استــفاده شـود.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
Free shipping

تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سریع
 
Money

7 روز ضمانت بازگشت

در صورت عدم رضایت شما
 
Phone

تضمین بهترین قیمت

بهترین ها رو از ما بخواهید
 
Phone

ضمانت اصل بودن کالا

محصولات ارجینال و اصل
 

راهنمای خرید از میکاپ 110

نماد

خدمات مشتریان